Heeft u plannen of bent u al begonnen met het zelf ontwerpen en opzetten van een database in microsoft Access en heeft u daarbij hulp nodig? Schakel via ons bedrijf een consultant in die u met raad en daad kan bijstaan. We hebben ruime ervaring met het opzetten van databases in het algemeen en met Access in het bijzonder. We beschikken ook over mensen die u  kunnen helpen met de VBA of Visual Basic code achter uw Access applicatie. Consult wordt geleverd op regie basis en per uur gefactureerd.

Belangrijkste voordelen :

Gedegen professioneel en doordacht database ontwerp.

Snel en eenvoudig user interfaces en rapportage bouwen.

Wij hebben een grote bibliotheek van bestaande modulen en codedelen die wij kunnen inzetten.

Direct en op tijdelijke basis professionele hulp.

Referenties:

  Alivra B.V.  
Alivra Maakt een kwartaal uitgave van het magazine 't huis. Dit magazine wordt door de  makelaar aan zijn klanten gratis aangeboden en aan huis gestuurd. In samenwerking met een webdesigner is hier een applicatie gebouwd waarbij de makelaars mutaties in de adresgegevens op de hoofddatabase van Alivra zelf kunnen uitvoeren. Hiermee is Alivra in staat zonder al de adressen zelf te moeten muteren in staat de huis aan huis mails te verspreiden onder de potentiële kopers in Nederland waarbij de makelaar zelf voor de adresseringen zorgt. In de BackOffice applicatie zijn ruime mogelijkheden tot b.v. ontdubbelen van adressen, statistieken en verzending ingebouwd. Het gehele systeem omvat een database die is gekoppeld met een sql server bij een provider een continue synchronisatie. Op de database wordt dagelijks door 400 aangesloten bedrijven informatie gezocht, aangevuld of aangebracht. Gerealiseerd met Microsoft SQL server 2000 , Microsoft Access en Microsoft Visual Basic 6.0, ASP  
  Altrif B.V.  

Voor Altrif is een interface gebouwd tussen hun eigen op maat gemaakte productiesysteem en Excel voor het maken van prognoses (forecast) voor de productie. Gerealiseerd met Microsoft Access en VBA. Gerealiseerd met  Microsoft Access, Microsoft Excel en Microsoft Visual Basic.  
  Basrijs B.V.  
Basrijs, een wereldwijde producent van machines voor de landbouw met export naar Afrika, Amerika, Canada en oost-europa maakt gebruik van een door ons ontwikkeld systeem voor het maken van de offerte, order en factuur. Tevens is er een uitgebreide voorraad applicatie gekoppeld. Een POS systeem stelt Basrijs is staat om onderdelen via het magazijn af te halen goederen of te verzenden goederen af te handelen. Bijzonder zijn hier de voor- en nacalculaties van machines. Hier worden machines op bestelling aangemaakt die in detail afwijken van eerder gebouwde machines. Basrijs kan met deze module gebruik maken van een nacalculatie van een eerder gemaakte machine voor de voorcalculatie van andere machines. tevens is het mogelijk om de stuklijsten te "stapelen" waardoor snel complexe machines zijn te calculeren. In de calculatie is het mogelijk om wijzigingen in grondstof en arbeid automatisch te verrekenen. De journaalposten van de facturen en baliefacturen worden met de module Export naar Unit4 geëxporteerd. De technische tekeningen (Inventor) worden in de database opgeslagen en zijn op alle plaatsen opvraagbaar. Gerealiseerd met  Microsoft Access, Unit 4 en Microsoft Visual Basic.
  Bettine B.V. / Tozzi / Bemilac  
Dit bedrijf produceert en verkoopt geitenkaas aan supermarktorganisaties in europa. Voor Bettine hebben wij een applicatie geschreven die voor hun de verschillende assortimenten en acties voor de diverse supermarktketens kan opslaan. Het ingeven van een order bestaat dan slechts uit het ophalen van de juiste supermarkt waarbij dan meteen het juiste assortiment en de juiste actieprijzen worden gekoppeld. Men geeft de hoeveelheden in en men kan de order bevestigen per mail, de productieorders en pakbonnen uitdraaien. Na de productie is meteen de CMR gereed, en kan er vervolgens geautomatiseerd de factuur worden aangemaakt. De prijsbepaling is geheel geautomatiseerd en men kan diverse acties tegelijk en voor in de toekomst ingeven bij uitleveren van de order (de leverdag bepaalt hierbij de prijs) worden automatisch de juiste (actie) prijzen in rekening gebracht. De financiële administratie wordt in Exact gevoerd en daartoe worden de journaalposten naar Exact geëxporteerd middels de ExportToExact module. Gerealiseerd met  Microsoft Access, Exact voor windows en Microsoft Visual Basic.
 
Benteler Benelux B.V.
 
Een handels CRM systeem met de mogelijkheid tot het maken van verkoop- en inkooporder pakbonnen, cmr's en facturen gekoppeld aan de relatie. Omdat het hier om een handelsorganisatie gaat wordt elke order op een of meer plaatsen ingekocht. Vanaf de verkooporder kan men dan ook meerdere inkooporders aanmaken. De berekening van de prijzen geschiedt automatisch aan de hand van parameters die weer uit de database stammen. Gewicht wordt naar gelang de staalsamenstelling berekend. Gerealiseerd volledig in Ms Access en VBA  
  DAF Trucks NV  
Daf heeft o.a. op de afdeling ontwikkeling het kwaliteitssysteem Six Sigma geïmplementeerd. Voor deze afdeling is een tool ontwikkeld die de voortgang kan meten in de deliverables voor dit kwaliteitssysteem. De inhoudelijke en kwantitatieve rapportage nodig voor het management worden geautomatiseerd aangemaakt. Speerpunt hierbij was het aanmaken van een grafiek waarbij voor alle afdelingen en projecten de voortgang van SIx Sigma was te volgen. De interface moest daarbij op een bestaande excel sheet lijken. Gerealiseerd met ms access 2003 en VBA.
GAC Breda.  
  Een geautomatiseerd systeem voor het maken van calculaties van offerten, het maken van productieorders en de opvolging hiervan. De facturatie is gekoppeld aan Exact voor windows. Gerealiseerd in ms Access 2003 met VBA  
Hermans Etten-leur  
  Een systeem om de voorschotten salaris te berekenen per week per werknemer. Geheel in ms Access 97 gerealiseerd  
Thermo Electron Company B.V.  
  In het kader van de implementatie van SAP data de conversie verzorgt vanuit o.a. exact voor dos naar SAP. Hierbij moesten 16 legacy systemen vanuit diverse vestigingen in europa worden ingelezen, ontdubbeld, verrijkt en weer worden gexporteerd. gerealiseerd in ms Access 2000  
Janus Vaten B.V.  
  Implementatie van IzI en Unit4 software. De gehele logistieke afhandeling is op maat gemaakt voor de reconditionering van vaten en IBC's.  
     
Waas  
  Eenvoudige maatwerkapplicatie voor het registreren van een spaaractie voor zijn klanten.  
Cheese Of Course  
     
Cheese Of Course  
  Uitbreiding van de applicatie met een grafisch planner
Vertizontaal (surplus welzijn)  
  Voor Vertizontaal is een tijdsregistratiesysteem gekoppeld aan een begroting en inhoudelijk en kwantitatieve rapportage gemaakt. Dit systeem is in gebruik door ruim 400 medewerkers.  
De twern  
  Voor de twern is een tijdsregistratie/ begrotingssysteem uitgebreid tot een citrix omgeving alle resultaten kunnen nu centraal worden ingegeven op een citrix server. Hier werken ongeveer 300 mensen in het systeem.  
  Cooper Safety  
Voor Cooper Safety is een relatiebeheer pakket wat in eigen ontwikkeling was gemaakt geprofessionaliseerd en uitgebreid. De gehele applicatie is omgebouwd van een door access gesynchroniseerde database naar een SQL client server applicatie  
  Trag consultants (Altrecht)  
In opdracht van Trag consultants is een begrotingsmodel gemaakt voor Altrecht
Simbon (DAF Trucks)
 

In opdracht van Simbon is een Projectbudget beheerssysteem gebouwd : PBMS

 

 
NBU
  Een database voor het bijhouden van de keuringen op al het materieel  
P & R Trading  
  CRM met calculatie van offerte order en facturering.  
Steps  
  Crm met Calculatie, offerte, prijslijsten ordertracking en facturering gekoppeld aan exact voor windows.  
Vissers  
  Importeren van prijslijsten van de diverse leveranciers  
     
Vredenbergh  
  Interface tussen beaufort en urenverantwoording  
Bumaco  
  CRM Pakket voor het berekenen en offreren van stalen buizen  
Logochoc  
  Bijzonder is hierbij dat de offerte vooraf wordt voorzien van een plaatje van het gereed product, deze wordt met de offerte naar de klant gezonden zodat die meteen het eindresultaat kan zien.  
     
Momedia  
  CRM, order en factuur  
Staka metallics  
  Interface tussen bedrijfsbeheer (foxpro) en Access voor de omzetanalyze  
  NWO De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  
Voor NWO te Den Haag is een rapportage tool ontwikkeld om de budgetten en kosten te monitoren  

           

Projecten Sql en VBA , VB6:
Alivra B.V.

Ondersteuning op het gebied van datamining in Access met Sql server. De database is gekoppeld met een sql server bij een provider en wordt 's nachts gesynchroniseerd. Op de database wordt dagelijks door 400 aangesloten bedrijven informatie gezocht, aangevuld of aangebracht.

Cooper Menvier b.v.

            Het relatiebeheersysteem is opgebouwd rond een sql server.

Bumaco

De applicatie maakt gebruik en exporteert data naar een sql server (exact voor windows)

Daf Trucks

Budgettering tool om de budgetten voor DAF Trucks te bewaken. Het datamodel beschrijft de gegevens die nodig zijn voor het Projectbudget beheerssysteem, en de onderlinge relaties tussen deze gegevens. Dit datamodel vormt de basis voor het database systeem.