Budgetcontrole voor de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek te Den Haag waar in Eenheid, kostensoort en afdelingscluster in kaart worden gebracht. De overzichten zijn op een speciaal daarvoor ontworpen scherm in te stellen
Nwo scteen Alle overzichten waren opgemaakt voor grotre beeldschermen in een "Excel opmaak", zodat men uiteindelijk op het scherm ook nog seelcties bij kon maken.
nwo screen 3 Overzicht personele kosten