Daf heeft o.a. op de afdeling ontwikkeling het kwaliteitssysteem Six Sigma geïmplementeerd. Voor deze afdeling is een tool ontwikkeld die de voortgang kan meten in de deliverables voor dit kwaliteitssysteem. De inhoudelijke en kwantitatieve rapportage nodig voor het management worden geautomatiseerd aangemaakt. Speerpunt hierbij was het aanmaken van een grafiek waarbij voor alle afdelingen en projecten de voortgang van SIx Sigma was te volgen. De interface moest daarbij op een bestaande excel sheet lijken. Gerealiseerd met ms access 2003 en VBA.

Het algemene overzicht scherm laat alle mogelijke deliverables zien voor een geselecteerd project.
 
 
Het Dfss status report (printer) met het overzicht van de verschillende items.